• UAB Kesko Senukai Digital
  J. Basanavičiaus g. 52
  Utena
  www.senukai.lt
  UAB Kesko Senukai Digital
  28142
  +370 700 11 119
  pagalba@senukai.lt
  www.senukai.lt
  I-V: 08:00 - 20:00
  VI: 08:00 - 20:00
  VII: 09:00 - 18:00